Pedagogika twórczości, czyli bycie w tworzeniu

Zdjęcie przedstawia dzieci oraz opiekunów z placówki podczas zajęć manualnych, podczas których dzieci robiły ciekawe ozdoby.

Koncepcja pedagogiki twórczości odgrywa w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego w Radłowie szczególne znaczenie. W naszej pracy wychowawca przestaje być „wszechwiedzącym mistrzem” a staje się towarzyszem procesu twórczego. Wspólne „bycie w tworzeniu” i swoista relacja partnerska między wychowankami nie ogranicza autonomii wychowanka, ale także nie podważa autorytetu wychowawcy. Pozwala natomiast osiągnąć najwyższą jakość pracy. Wyobraźmy sobie dziecko, które jest wrażliwe na rzeczy i przeżycia. Potrafi w sprawach codziennych dostrzec niezwykłość. Jest otwarte na nowe doświadczenia i przyjmuje je z radością. Nie ustaje w szukaniu odpowiedzi i możliwości rozwiązań problemów. Szybko potrafi przystosować się do nowej sytuacji. Jest oryginalne i zna swoją wartość. Nie myśli schematycznie, ale potrafi odnaleźć nowe powiązania i znaczenia. Analizuje badany przez siebie temat i z wielu elementów tworzy spójną całość. Dziecko takie umie się uczyć – przyswaja podstawowe zasoby wiadomości z zaciekawieniem. Dziecko takie potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów. Dziecko takie jest elastyczne i otwarte, przez co świetnie radzi sobie we współczesnym świecie….
To nieustanny cel naszych działań a przede wszystkim MOŻLIWY do realizacji !