Temat lutego w SPWD

Tematem LUTEGO zgodnie z Programem Pracy Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie na rok 2021 jest wzmacnianie poczucia własnej wartości!

Informacje po zakończeniu projektu

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zakończenia projektu unijnego: Informacja o zakończeniu projektu. Informacja kierownika Placówki. Deklaracja dalszego udziału.