Informacje po zakończeniu projektu

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zakończenia projektu unijnego: Informacja o zakończeniu projektu. Informacja kierownika Placówki. Deklaracja dalszego udziału.

Mikołaj 2020

Święty Mikołaj wczoraj odwiedził wychowanków SPWD w Radłowie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne… Czytaj dalej »Mikołaj 2020