Przejdź do treści

Ognisko wychowanków SPWD w Radłowie

Obraz przedstawia wychowanków oraz ognisko na boisku.

Ostatnie chwile pięknej jesiennej pogody podopieczni SPWD w Radłowie wraz z wychowawcami wykorzystują bardzo aktywnie. W toku nauki i intensywnej pracy nad rozwojem naszych talentów znaleźliśmy także czas na ognisko, wspólne gry i zabawy plenerowe. Jedynym deszczem jaki spadł tego dnia był …deszcz cukierków. Serdecznie dziękujemy Gminnemu Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie za udostępnienie na czas zajęć obiektu Domu Ludowego w Brzeźnicy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Skip to content