Przejdź do treści

Oczami dziecka – partnerstwo w wychowaniu

Obraz przedstawia naukę geografii w placówce przy użyciu mapy świata.

Zajęcia, które oferujemy dzieciom w SPWD w Radłowie w znacznym stopniu bazują na aktywności twórczej dzieci. Takie zajęcia stają się dla dziecka czynnością absorbującą, która angażuje spostrzeganie, myślenie, uwagę i uczucia. Wraz z dziećmi projektujemy tematy zajęć. Zadajemy pytania i razem szukamy na nie odpowiedzi. Razem poszukujemy swoich „supermocy”  i dzielimy się swoimi doświadczeniami w odkrywaniu świata. Lubimy to partnerskie podejście w wychowaniu – dzieci uczą się od nas, a my uczymy się od dzieci. Świat widziany oczami małego człowieka, jest często dużo prostszy i piękniejszy niż ten, który obserwujemy na co dzień. Nasze dzieci mają w sobie ogromną mądrość.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizatorzy: Gmina Radłów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem AMOS.

Skip to content