O wojsku w SPWD – czyli jak zostać dowódcą

Obraz przedstawia rysunki związane z wojskiem wykonane przez wychowanków SPWD.

25 sierpnia 1944 r. Powstanie Warszawskie wciąż trwa. Nad ranem Powstańcy zdobywają pomieszczenia przy ul. Nowy Świat uwalniając 12 zakładników. Na Stare Miasto docierają kolejne oddziały hitlerowców. Od tego dnia stało się pewne, ze Stare Miasto zdane jest na samotną walkę. Na Brzeskiej rozmawiamy z dziećmi o historii Powstania Warszawskiego. Rozmawiamy o patriotyzmie oczami dziecka, o poświęceniu, o Wojsku Polskim. Przed naszymi dziećmi także pierwsze zadanie bojowe przygotowane przez Osiemnastą Dywizję Zmechanizowaną. Dzieci biorąc udział w konkursie „Pocztówka dla żołnierza” walczą o objęcie stanowiska dowódcy Osiemnastej Dywizji Zmechanizowanej na jeden dzień wraz z przekazaniem aktu dowodzenia i udziałem w odprawie! Nasi mali żołnierze są niezwykle dzielni i mają wyjątkowo kreatywne pomysły na prace.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizatorzy: Gmina Radłów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem AMOS.