Nowe miejsce dla dzieci w Radłowie

Obraz przedstawia wyremontowaną placówkę SPWD. Na zdjęciu widzimy sofę z poduszkami oraz stoliczki.

W Radłowie powstało nowe miejsce stanowiące przestrzeń dla bezpiecznego i harmonijnego rozwoju dziecka. Remont nowo utworzonej Specjalistycznej Placówka Wsparcia Dziennego w Radłowie – w ramach projektu „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie połączonych – specjalistycznej i opiekuńczej – dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Radłów w latach 2018 – 2020 ” dobiegł końca. W ramach zadania nastąpiło wykonanie prac remontowych – mających na celu dostosowanie lokalu będącego siedzibą placówki do wymagań lokalowych i sanitarnych przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego. Utworzono nowy węzeł sanitarny (dwie łazienki, w tym jedna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych),  wymieniono posadzki, utworzono pomieszczenie kuchenne, pomalowano ściany. Przeprowadzono także remont klatki schodowej i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych. Placówka zyskała także większy metraż oraz nowy, funkcjonalny układ pomieszczeń.

Zamówiono także nowe meble i sprzęty, które dotrą do placówki niebawem.

Projekt realizowany w partnerstwie przez Gminę Radłów oraz Stowarzyszenie AMOS

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.