Przejdź do treści

Nieczynne 5-6 lipca

W dniach 5-6 lipca (czwartek- piątek)- zajęcia w placówce nie obywają się. W dniach 5-8 lipca kadra merytoryczna SPWD w Radłowie w ramach doskonalenia kompetencji zawodowych rozpoczyna udział w certyfikowanym kursie Praktyk Zastępowania Agresji (Amity® ART).
Trening Zastępowania Agresji” powszechnie nazywany „TZA” lub „ART” od skrótu z języka angielskiego. Agression Replacement Training jest poznawczo- behawioralną metodą pracy z dziećmi i młodzieżą. Trening pozwala nabyć umiejętności w zakresie odważnej komunikacji FUKOZ, odważnej postawy życiowej, odważnego używania umiejętności interpersonalnych, kontroli złości i pięciu kroków podejmowania decyzji moralnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Skip to content