Nie ma dzieci – są ludzie, czyli rzecz o prawach dziecka

Obraz przedstawia wychowanków SPWD trzymających po jednej literce z słów "Prawa Dziecka".

„Nie ma dzieci, są ludzie” – tymi słowami Janusza Korczaka rozpoczęliśmy zajęcia dotyczące istoty praw dziecka. Podobnie jak dorośli dzieci są właścicielami pewnych praw i wolności – praw człowieka, których źródłem jest godność człowieka zagwarantowana w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Prawa Dzieci dodatkowo zdefiniowane zostały w Konwencji o Prawach Dziecka. Wśród tych najważniejszych znalazło się prawo do życia i tożsamości, prawo do wychowania w rodzinie, godziwych warunków socjalnych, prawo do edukacji, prywatności, czy wyrażania własnych poglądów. Dziecko nie jest własnością dorosłych, jest słabsze więc wymaga dodatkowej ochrony ze strony Państwa i nas wszystkich. W SPWD W Radłowie pracujemy z mądrymi, świadomymi swoich praw dziećmi. Zajęcia odbyły się w ramach programu „Radzenie ze stresem zakończ sukcesem”.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Województwa Małopolskiego. Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych FIO – Małopolska Lokalnie Południe.