Nauka pływania z SPWD

Obraz przedstawia wychowanków SPWD podczas nauki pływania. Na zdjęciu możemy ujrzeć dzieci w basenie.

W okresie wakacyjnym wychowankowie SPWD w Radłowie uczestniczyli w zajęciach nauki pływania, które wyjątkowo przypadły dzieciom do gustu. Znalazł się oczywiście także czas na swobodną zabawę w wodzie, jacuzzi oraz wodne zjeżdżalnie.

Zajęcia realizowane w ramach zadania nr 7: Organizacja i realizacja wydarzeń i wyjazdów kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.