Przejdź do treści

Nasz tygodniowy rozkład

Obraz przedstawia tygodniowy rozkład zajęć "Poniedziałki - zajęcia z psychologiem, I i II poniedziałek miesiąca (zajęcia grupowe i indywidualne - wzmacnianie mocnych stron dziecka, nauka wyrażania emocji, kontroli złości, pomoc w przezwyciężaniu trudności, konsultacje dla rodziców). Wtorki - zajęcia z logopedą, I i II wtorek miesiąca (zajęcia indywidualne - rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych, bogacenie słownictwa i sposobu wypowiedzi przez gry, zabawy, rymowanki, porady dla rodziców). Czwartki - zajęcia z socjoterapią, każdy czwartek miesiąca (zajęcia grupowe rozwijające umiejętności społeczno - emocjonalne, w tym komunikacyjne, radzenie sobie ze stresem, wyrażanie emocji, wzmacnianie poczucia własnej wartości).
Skip to content