Przejdź do treści

Na spokojny sen…

Obraz przedstawia wychowanków SPWD podczas warsztatów artystycznych. Na zdjęciu możemy ujrzeć proces powstawania drewnianych dekoracji.

„Ach śpij kochanie, jeśli gwiazdkę z nieba chcesz dostaniesz”…

Takie urocze dziecięce drewniane dekoracje powstały w trakcie warsztatów artystycznego rękodzieła w SPWD w Radłowie. Nasze gwiazdki świecą w ciemności, dzięki zastosowaniu farb fosforyzujących. Rozjaśnią więc każdą noc. Kolorowych, spokojnych snów maleństwa!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Skip to content