Mały teatr

Zdjęcie przedstawia dzieci z placówki przebrane w stroje teatralne odpowiednie do przedstawienia.

W dniu 31.08. Mały Teatr Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie miał przyjemność zaprezentować licznie zgromadzonej widowni spektakl „Powrót Czerwonego Kapturka”. Spektakl przygotowany został w ramach warsztatów artystycznych realizowanych w trakcie projektu „KRAINA KREATYWNA” (dofinansowanego ze środków Fundacji PGNiG im. I. Łukasiewicza). Kreatywność to nic innego jak twórcze widzenie świata. Środowisko akademickie pedagogów twórczości jest zgodne co do tego, że zdolności tej można się nauczyć w każdym wieku, nie trzeba się z nią urodzić. Daje ona świeże spojrzenie na świat, pozwala generować oryginalne pomysły rozwiązywania problemów praktycznych i poznawczych z jakimi zmagamy się w domu, w szkole czy w zakładzie pracy.

Placówka Wsparcia Dziennego podjęła właśnie próbę wykreowania u wychowanków tego twórczego spojrzenia na świat. Dlatego to co zaprezentowaliśmy widowni nie było jedynie pięknym i kolorowym obrazkiem czy ulotnym wrażeniem estetycznym. Było natomiast przekraczaniem własnych granic, rozbudzaniem ambicji i kształtowaniem nowych parametrów tożsamości. W trakcie spotkania zachęcono także rodziców do wdrażania kreatywnych metod wychowawczych i rozdano im broszury informacyjne autorstwa Fundacji Dzieci Niczyje. Oprawą muzyczną oraz warsztatem wokalno- aktorskim wychowanków zajęli się Pani Monika Wenta– aktorka Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie oraz Pan Piotr Niedojadło – pianista teatru. Dziękujemy serdecznie przybyłym Gościom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tego wydarzenia, w tym gospodarzowi Biblioteki Panu Zbigniewowi Marcinkowskiemu. Najbardziej natomiast dziękujemy naszym niesamowicie zdolnym i zaangażowanym Wychowankom. Jesteśmy z Was dumni.

Kierownik PWD
mgr E.Kożuch

fotorelacja: Z. Marcinkowski