Małe laboratorium naukowe po raz drugi

Obraz przedstawia wychowanków podczas zajęć których tematem były żywioły ziemi. Na zdjęciu możemy ujrzeć zaciekawione dzieci, aktualnym eksperymentem. Wychowankowie siedzą przy stołach, na których są przygotowane przedmioty do doświadczeń.

„Magiczny puchar”, „pływająca gwiazda”, „uciekający pieprz”, „butelka fontanna”, „balon, który nie pęka”, aż wreszcie „lawa w słoiku” – to tylko niektóre z eksperymentów, które z zaciekawieniem przeprowadzili nasi mali zdolni naukowcy. Tym razem zajęcia nawiązywały do żywiołów ziemi – powietrza, wody i ognia. Reakcje chemiczne i zjawiska fizyczne, których byliśmy świadkami pozwoliły nam na własne oczy przekonać się m.in., że cząsteczki wody mimo, iż są bardzo małe, są zarazem bardzo silne oraz że ogień potrzebuje tlenu by żyć. Specjalne księgi eksperymentów, które prowadzą nasi wychowankowie zostały uzupełnione o kolejne pomysły na eksperymenty wraz z opisami i obrazkowymi instrukcjami.

Zajęcia zostały przeprowadzone z zachowaniem wymaganych zasad bezpieczeństwa i środków ostrożności, pod nadzorem osób dorosłych i z wykorzystaniem nieszkodliwych substancji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.