Mała – wielka SZTUKA

Obraz przedstawia dzieci wraz z swoimi obrazami wykonanymi przy użyciu akryli.

Czy widzieliście kiedyś tylu zaangażowanych artystów w tym przepięknym miejscu? Dziś wychowankowie SPWD wyruszyli do radłowskiego parku na prawdziwy plener malarski. Plener jest doskonałą okazją do rozwijania umiejętności twórczych, kreatywności, wyciszenia, a przede wszystkim doskonałą formą wypoczynku. Przepiękny zespół pałacowo- parkowy stworzył dodatkowo niepowtarzalny, tajemniczy klimat (tak tak, były historie o dworskim życiu i legendy). W realizacji przedsięwzięcia wsparło nas Radłowskie Forum Rozwoju, zaopatrując naszych artystów w profesjonalne sztalugi malarskie. Dziękujemy! Ps. Czy wiedzieliście, że Leonardo Da Vinci- wybitny malarz i człowiek renesansu prawdziwą mądrość, jak się okazuje, czerpał nie z książek, ale działając, przeżywając i doświadczając? W te wakacje będziemy podążać śladami Mistrza!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizatorzy: Gmina Radłów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem AMOS.