Legenda Króla Lwa

Obraz przedstawia bilety na seans pt. "Król Lew".

Legendarna opowieść o Królu Lwie …

Wszyscy, niezależnie od wieku przeżyliśmy seans bardzo emocjonalnie. Choć minęło już 25 lat odkąd Simba pojawił się na ekranach, wciąż uczy nas, że nigdy nie jest za późno by naprawić błędy, kochać i walczyć. I choć każdy z nas w sercu toczy zupełnie inna walkę, trzeba wierzyć, że będzie dobrze, trzeba codziennie dawać sobie kolejną szansę…

 

Trzeba walczyć o siebie…

Ufać tym, których kochamy…

a los zawsze może się odmienić…

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Realizatorzy: Gmina Radłów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem AMOS.