Kwiecień 2018 w SPWD

Obraz przedstawia wychowanków podczas zabaw z wykorzystaniem projektora. Na zdjęciu dzieci tańczą do filmiku wyświetlonego na ścianie przy użyciu projektora.

Na Brzeskiej 9 popołudnia mijają pod znakiem twórczej zabawy, warsztatów kulinarnych, w trakcie których sami tworzymy pyszne i zdrowe lody, czy też zabaw ruchowych z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego. Pod czujnym okiem wychowawczyń dzieci z każdym dniem odkrywają w sobie nowe talenty i umiejętności.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.