Konkurs

Obraz to bardzo prosty plakat promujący konkurs "Po drugiej stronie Hejtu"

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego zaprasza dzieci i młodzież szkolną do wzięcia udziału w konkursie „Po drugiej stronie H(ej!)TU, czyli życie w ciągłym strachu przed wyśmianiem, pogardą i odrzuceniem”. Konkurs stanowi podsumowanie kampanii profilaktycznej z zakresu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, mowie nienawiści oraz łamaniu praw dziecka – H(ej!)T TO SŁABOŚĆ, którą swoim honorowym patronatem objął Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.

Serdecznie zapraszamy!