Kolejne Emoludki

Obraz przedstawia zajęcia psychoedukacyjne. Na zdjęciu możemy ujrzeć dzieci słuchające wychowawczyni,  siedzące na sofie oraz poduszkach.

Za nami kolejne zajęcia psychoedukacyjne z cyklu „EMOLUDKI, czyli jak zrozumieć emocje”. Tym razem w SPWD w Radłowie rozmawialiśmy o strachu. Strach jest naturalną reakcją na zagrożenie. To nieprzyjemne uczucie, które nas ogarnia. Strach mimo wszystko jest też bardzo potrzebny ponieważ pełni funkcję ochronną. Dzieci poznały skuteczne sposoby radzenia sobie ze strachem, a we wszystkim pomógł „uczuciometr”. Cykl zajęć prowadzi nasz wychowawca, psychoprofilaktyk pani mgr Sylwia Mączko.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.