Kolejna wycieczka do kina

Obraz przedstawia wychowanków SPWD podczas seansu kinowego.

Najlepszym sposobem na spędzenie sobotniego, deszczowego poranka jest udanie się do Kino za Rogiem w Oleśnie. Nasi dzielni wychowankowie, mimo niesprzyjającej pogody wstali z samego rana by móc obejrzeć film „Jak zostać kotem” – który we wzruszający, pouczający sposób uświadamia nam, jak ważny jest czas, który poświęcamy naszym najbliższym. Wśród nas nie brakuje miłośników czworonożnych futrzaków więc tym bardziej film bardzo nam się podoba!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, 

Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.