KIEDY RODZINA POTRZEBUJE POMOCY

Obraz przedstawia plakat promujący akcję "Kiedy rodzina potrzebuje pomocy".

Czas epidemii jest trudny dla nas wszystkich. Żyjemy w napięciu, lęku o zdrowie swoje i swoich bliskich, o utrzymanie pracy i bezpieczeństwo finansowe naszych rodzin. Nasza odporność psychiczna została wystawiona na próbę. W izolacji pojawia się coraz więcej konfliktów pomiędzy członkami rodziny, a wreszcie poważanych kryzysów rodzinnych. Żyjemy w strachu, braku poczucia kontroli i niepewności, które nasilają się w obliczu kolejnych przekazów medialnych.
Jesteśmy zmęczeni i przeciążeni trudami codziennych obowiązków, w tym nauczania zdalnego, które często niesie ze sobą problemy techniczne i organizacyjne w naszych domach. Wszystko to może sprzyjać pojawianiu się krzywdzących zachowań, których doświadczają domownicy, w tym zwłaszcza dzieci.

Trzeba przy tym pamiętać, że także one żyją teraz w większym napięciu połączonym z nierozumieniem tego co dzieje się na świecie i obniżającym się nastrojem. Pozbawione zostały także wsparcia świetlic socjoterapeutycznych oraz bezpośredniego kontaktu i wsparcia ze strony nauczycieli, wychowawców, pedagogów, czy też rówieśników. To m.in. w placówce, szkole, czy na podwórku mogły odreagować codziennie towarzyszące im trudności i niepokoje.


Szczególnie ciężko sytuacja wygląda w domach gdzie nie można czuć się bezpiecznie. Gdzie rodzina zmaga się z problemem alkoholowym i często towarzyszącą mu przemocą. W takiej sytuacji należy pamiętać, że przemoc ze strony bliskiej nam osoby jest przestępstwem, a prawo jest po to, aby nas chronić.

Gdzie mogę szukać pomocy?

PLAN AWARYJNY
Biuro rzecznika praw obywatelskich przygotowało „Plan awaryjny” – czyli instrukcje działania dla osób doświadczających przemocy. Zawiera konkretne i przystępnie wyjaśnione instrukcje krok po kroku- co zrobić, gdzie się zgłosić, jak zadbać o siebie i bliskich. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii

KONTAKT TELEFONICZNY, MAILOWY ZE SPECJALISTAMI
Infolinia Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 800 12 00 02- czynna przez całą dobę.

Za pośrednictwem infolinii można uzyskać wsparcie psychologiczne, informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym o istniejących możliwościach prawno-proceduralnych oraz lokalnych placówkach pomocowych.

Linia Wsparcia 800 70 2222

Jest linią całodobową i bezpłatną dla osób dzwoniących. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Można także otrzymać wsparcie od dyżurujących prawników, psychiatrów, pracowników socjalnych. Więcej informacji: https://liniawsparcia.pl

Bezpłatny Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 – czynny całą dobę

Telefon służy pomocą dzieciom i młodzieży, prowadzi go Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.
Więcej informacji: www.116111.pl


To niezwykle trudny czas dla nas wszystkich, ale pamiętajmy, że nigdy nie ma sytuacji bez wyjścia. Jeśli chcemy coś zmienić – musimy wykonać pierwszy krok.
Was drodzy czytelnicy tego opracowania także prosimy o REAGOWANIE. Pamiętajcie, że mając na uwadze DOBRO DZIECKA nigdy nie zaszkodzicie ani jemu ani jego rodzinie. Choć to reagowanie może budzić wiele dylematów w praktyce – warto zgłaszać swojego obawy czy podejrzenia opiekunom dziecka (pedagogom, nauczycielom, pracownikom socjalnym). Nie musicie niczego udowadniać, a Wasz sygnał przekazany profesjonalistom może pomóc tak dziecku jak i jego rodzicom.
REAGOWAĆ należy ZAWSZE- zawsze wtedy kiedy istnieje podejrzenie naruszenia lub zagrożenia dobra dziecka poprzez wystąpienie przemocy względem niego. Należy także pamiętać, że dziecko, które jest świadkiem awantur i przemocy wśród dorosłych także staje się ofiarą. Samo jej obserwowanie zwłaszcza w domu rodzinnym wyrządza nieopisaną krzywdę dziecku.
Pamiętajmy, że reagowanie na przemoc nie jest jednoznaczne z dążeniem do ograniczenia bądź pozbawienia władzy rodzicielskiej rodziców- każde dziecko ma prawo do wychowywania się w środowisku rodzinnym. Tego typu orzeczenia z założenia będą złe- choć niekiedy konieczne z uwagi na dobro dziecka. Instytucje zobowiązane do pomocy dziecku wykorzystają wszystkie możliwe narzędzia by pomóc rodzinie. Rodziny w kryzysie zasługują na pomoc, zrozumienie i wsparcie w przezwyciężeniu swoich problemów. Z kolei dla naszej obojętności zrozumienia nigdy nie ma i nie będzie. Wszyscy jesteśmy „systemem” i tylko działając wspólnie możemy działać skutecznie.

Źródło:

  1. https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii , dostęp z dnia 23.04.2020 r.
  2. http://www.niebieskalinia.org/ogolnopolskie-pogotowie-dla-ofiar-przemocy, dostęp z dnia 23.04.2020 r.
  3. https://liniawsparcia.pl – dostęp z dnia 23.04.2020 r.
  4. https://116111.pl – dostęp z dnia 23.04.2020 r.