Jak bezpiecznie korzystać z Internetu

Obraz przedstawia naszych wychowanków podczas zajęć z bezpieczeństwa w internecie. Na zdjęciu widzimy dzieci siedzące przy stołach na których wykonują rysunki.

W dzisiejszych czasach umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu należy uczyć dzieci podobnie jak czytania i pisania. Jak bezpiecznie korzystać z Internetu? Jak zachować czujność w kontaktach z osobami poznanymi w sieci? Na te oraz wiele innych pytań dzieci znalazły odpowiedź w trakcie zajęć dotyczących bezpieczeństwa w Internecie organizowanych w SPWD w Radłowie. A czy Wy drodzy Rodzice szukacie pomysłu na bezpieczne korzystanie przez dziecko z zasobów sieci? Programy ochrony rodzicielskiej i nasz „patent” na minutniki (wyznaczają 30 minut czasu przed komputerem) sprawdzą się idealnie!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.