Indyjskie popołudnie z dr M. Michel w Placówce Wsparcia Dziennego

Zdjęcie przedstawia dziewczynkę ubraną w indyjskim stylu w ramach akcji pomocy rówieśnikom w Indiach opisanej w artykule.

Akcja pomocy rówieśnikom w Indiach dobiegła końca. Z pomocą naszych wyjątkowo empatycznych wychowanków udało się zebrać mnóstwo przyborów szkolnych, które powędrują do Indii. 

Jej zwieńczeniem było spotkanie w indyjskim stylu z inicjatorką akcji dr Małgorzatą Michel- adiunktem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członkinią Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Ludowego Towarzystwa Naukowo- Kulturalnego oraz założycielką Akademii Profilaktyki i Edukacji Aperti. 

Były wspomnienia z podróży do Indii, piękne zdjęcia, prawdziwe sari w wersji odświętnej oraz codziennej, indyjskie słodkie kulki, halawa i sesja jogi śmiechu.


Akcja, w którą mieliśmy przyjemność się zaangażować to nie tylko atrakcyjna forma edukacji międzykulturowej i świetna zabawa. To także lub przede wszystkim lekcja emaptii, altruizmu i solidarności z rówieśnikami z najdalszych zakątków świata. To profilaktyka w najpiękniejszej z możliwych postaci. Krzewienie wśród dzieci i młodzieży gotowości do działań społecznych to jak widać lepsze czynniki chroniące niż pogadanki o konsekwencjach prawnych zachowań ryzykownych. Zaangażowanie naszych wychowanków i ich ciekawość świata najlepiej potwierdzają tę tezę