Przejdź do treści

H(ej!)T TO SŁABOŚĆ

Kampania profilaktyczna z zakresu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, mowie nienawiści oraz łamaniu praw dziecka

Ruszyła właśnie kampania profilaktyczna „H(ej!)t to słabość”, którą swoim honorowym patronatem objął Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak.

Główne założenia kampanii to podniesienie poziomu wiedzy uczniów z zakresu przemocy rówieśniczej, w tym jej destrukcyjnego wpływu na indywidualne oraz społeczne funkcjonowanie osób nią dotkniętych, a także wzbudzenie wśród nich zainteresowania tematyką praw dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do równości, ochrony przed przemocą, tożsamości.

W celu zapewnienia kompleksowości podejmowanych działań kampanię oparto na trzech strategiach profilaktyki społecznej: informacyjnej, edukacyjnej oraz alternatywnej.

Obraz przedstawia plakat promujący akcję H(ej!)t (Hejt) to słabość!

Kampania zakłada m.in. udział uczniów w zajęciach edukacyjnych opartych na czterech modułach:

1. POZNAJ SWOJE PRAWA! – bądź bezpieczny!

2. CZY TO JUŻ PRZEMOC? – powiedz stop!

3. PRZEMOC RÓWIEŚNICZA – reaguj!

4. NIE JESTEŚ SAM! – szukaj pomocy!

Program kampanii realizowany jest właśnie w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego w Radłowie, gdzie powstała inicjatywa kampanii. Współpracy z nami podjął się Zespół Szkół w Radłowie.

Serdecznie zapraszamy do współpracy szkoły, placówki opiekuńczo- wychowawcze oraz wszelkie instytucje i organizacje działające na rzecz dzieci.

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz otrzymania specjalnie przygotowanych materiałów dydaktycznych i promocyjnych (nieodpłatnie), zapraszamy do kontaktu z koordynatorem kampanii mgr Edytą Kożuch.

Skip to content