Harmonogram zajęć na wakacje

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem wakacji od dnia 29.06.2020 do 31.08.2020 zmianie ulega tryb pracy oraz harmonogram zajęć w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego w Radłowie. Mając na uwadze umożliwienie wsparcia wszystkim dzieciom, których rodzice zadeklarowali udział w zajęciach oraz ograniczenia wynikające z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia zajęcia realizowane będą w podziale na 3 grupy, zgodnie z tygodniowym harmonogramem.

Poszczególne stałe grupy będą  uczestniczyć w zajęciach naprzemiennie w każdym z kolejnych tygodni. W dziewięcio-tygodniowym okresie wakacyjnym każda  z trzech grup skorzysta łącznie z trzech tygodni zajęć. Uruchomiona zostanie także dodatkowa sobota w każdym miesiącu, by każda z grup mogła skorzystać z zajęć sobotnich. 

Placówka w okresie wakacyjnym czynna będzie w godz. 9:00-15:00 
 
O przydziale do określonej grupy rodzice zostaną poinformowani indywidualnie.
Obraz przedstawia harmonogram zajęć wakacyjnych na rok 2020 w placówce. "Harmonogram realizacji zajęć wakacyjnych w SPWD w Radłowie. Tydzień I:  Grupa I (29.06-03.07.2020), Grupa II (Sobota - 04.07.2020). Tydzień II: Grupa III (06.07-10.07.2020). Tydzień III: Grupa I (Sobota - 18.07.2020), Grupa II (13.07-17.07.2020). Tydzień IV: Grupa I (20.07-24.07.2020), Grupa III (Sobota - 25.07.2020). Tydzień V: Grupa III (27.07-31.07.2020). Tydzień VI: Grupa II (03.08-07.08.2020), Grupa III (Sobota - 08.08.2020). Tydzień VII: Grupa I (10.08-14.08.2020). Tydzień VIII: Grupa II (Sobota - 22.08.2020), Grupa III (17.08-21.08.2020). Tydzień IX: Grupa I (29.08.2020), Grupa II (24.08-28.08.2020).