Handmade with love w kwietniu 2018

Obraz przedstawia wychowanków SPWD podczas warsztatów artystycznych. Na zdjęciu można ujrzeć proces tworzenia drewnianych skrzyneczek.

Handmade with love to cykl warsztatów artystycznego rękodzieła dla dzieci w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego w Radłowie. W tym miesiącu pracy twórczej poddaliśmy drewniane szkatułki i skrzyneczki. Ćwiczymy sprawność manualną, rozwijamy poczucie estetyki oraz wiarę we własne możliwości, czerpiąc z tego radość i twórczą energię. Dominuje styl rustykalny, romantyczne motywy i koronka. Nie brak także pastelowych, uroczych inspiracji. Przed nami mnóstwo pracy, ale warto czekać na efekty.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie,
Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.