GRAFIK ZAJĘĆ W SPWD W RADŁOWIE

Przedstawiamy grafik zajęć w SPWD w Radłowie na miesiąc czerwiec

W związku z sytuacją epidemiczną zajęcia odbywają się w nowym reżimie sanitarnym oraz w podziale na grupy. Rodzice, którzy  zadeklarowali powrót dziecka na zajęcia zostali indywidualnie poinformowania o grupie, do której przydzielone zostało dziecko. Zajęcia dla poszczególnych grup odbywają się zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.