FIO finał

Zdjęcie przedstawia dzieci z placówki z dyplomami oraz nagrodami.

W SPWD w Radłowie zakończyły się własnie warsztaty w ramach AKADEMII KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH. Ich podsumowaniem był konkurs dot. autoprezentacji- czyli umiejętności budowania prawidłowego, korzystnego wizerunku własnej osoby. Adepci Akademii Kompetencji Społecznych zmierzyli się z odegraniem ról – w różnych sytuacjach społecznych, które wymagały przedstawienia własnej osoby w jak najkorzystniejszym świetle. Oceniliśmy takie komponenty jak ubiór, gestykulacja, mimika, pewność siebie, a przede wszystkim wypowiedzi przygotowane przez uczestników. Na zwycięzców czekały zasłużone nagrody- serdecznie gratulujemy!
Za nami także część praktyczna warsztatów- a więc zajęć muzyczno- teatralnych. Modelowanie reakcji i odgrywanie ról sprzyja zapamiętywaniu i utrwalaniu nowych schematów działania. Liczymy, że wyuczone zachowania przeniosą się na rzeczywistą sferę życia społecznego. Warsztaty prowadzili artyści Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie.
Projekt dofinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwa Małopolskiego

Logo FIO, Zielonej Liny oraz Małopolski.