Ferie w Placówce

Zdjęcie to plakat przedstawiający program ferii w placówce.