Ferie 2020 – co u nas

Obraz przedstawia wychowanków SPWD podczas zajęć trwających w ferie. Podczas zajęć dzieci szyją z filcu i bawełny, a kartonowe pudła zamieniają w pałace.

Nasze dzieci zadziwiają nas swoją kreatywnością. Szyją cuda z filcu i bawełny, a kartonowe pudła zamieniają w pałace. Pełni szczęścia dopełnia chusta animacyjna i pyszna pizza. Ferie mogą trwać cały rok! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizatorzy: Gmina Radłów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem AMOS.