Ferie 2018 w SPWD

Obraz przedstawia wychowanków SPWD podczas ferii. Na zdjęciu widzimy dzieci na dmuchanym torze przeszkód.

Co prawda ferie już za nami ale chcielibyśmy raz jeszcze powrócić do nich wspomnieniami i fotorelacją. W trakcie minionych ferii zimowych, wychowankowie SPWD miło spędzili czas w gronie rówieśników na wspólnych grach i zabawach – nie tylko w ciągu dnia, ale i w nocy. Ostatnie dni karnawału upłynęły pod znakiem  zajęć tanecznych i gimnastyki w rytmie muzyki.

Sporo radości i rozrywki dostarczył nam Dziecięcy Raj-Rajtek – mobilny plac zabaw, gdzie dzieci i młodzież skorzystali z takich atrakcji jak dmuchane zjeżdżalnie, zamki czy trampoliny, przy okazji rozwijając i doskonaląc swoją sprawność ruchową. Aktywność fizyczna okazała się idealną rozgrzewką w mroźne, zimowe dni!


Na zakończenie ferii zorganizowaliśmy wyjazd do Kina za Rogiem i obejrzeliśmy seans filmowy „Wilk w owczej skórze”, a następnie próbowaliśmy swoich sił na kręgielni – jak się przekonaliśmy – w tej dyscyplinie sportowej wbrew pozorom – potrzeba ich naprawdę dużo.

Jak zawsze zależało nam,  by połączyć przyjemne z pożytecznym – dlatego ferie w SPWD były także czasem wzmożonej pracy z psychologiem oraz logopedą, którzy służą pomocą nie tylko dzieciom, ale i ich rodzicom.

Pierwsi rodzice skorzystali już z indywidualnych konsultacji ze specjalistami, uzyskując cenne wskazówki dotyczące odpowiedniej pracy z dzieckiem, sposobów postępowania zmierzających do zapobiegania powstawaniu określonych zaburzeń rozwojowych bądź ich eliminowania, czy też w zakresie radzenia sobie i właściwego reagowania w sytuacjach trudnych wychowawczo.

Dzięki współpracy z Pracownią Profilaktyczno-Wychowawczą Stopka Monika Kaczkowska, w Placówce  równolegle trwają indywidualne spotkania dzieci z psychologiem służące stworzeniu kompleksowej i rzetelnej diagnozy psychologicznej dziecka. Celem diagnozy jest  m.in. określenie osobowości dziecka, poziomu funkcji poznawczych oraz funkcji percepcyjno-motorycznych, specyficznych trudności w nauce lub ryzyka ich wystąpienia w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym, deficytów rozwojowych, zaburzeń emocjonalnych, trudności adaptacyjnych. Diagnoza stanowi wstęp i podstawę do opracowania indywidualnego programu pracy z dzieckiem.

Najlepszym dowodem na profesjonalne podejście i przyjazną atmosferę w trakcie rozmów, testów i ćwiczeń z terapeutami jest fakt, iż dzieci, które same chętnie ustawiają się w kolejce pod drzwiami, za którymi odbywają się zajęcia indywidualne.

Zajęcia socjoterapeutyczne opierały się głównie na ćwiczeniach umożliwiającym uczestnikom zajęć wzajemne poznanie się, integrację, ponadto trakcie ich trwania jasno określone zostały także normy i zasady współpracy w grupie.

Zapraszamy do fotorelacji na naszym facebooku.

Ferie zorganizowane zostały w ramach naszego projektu, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.