Fabryczka pierniczka w SPWD

Obraz przedstawia wychowanków SPWD podczas akcji "Fabryczka pierniczka". Podczas tejże akcji wychowankowie wykonują słodkie pierniczki.

Pachnące i słodkie pierniczki z nutą przyprawy korzennej i cynamonu czekały dziś na dzieci w SPWD w Radłowie. Akcja „Fabryczka pierniczka” Klub Seniora w Radłowie trafiła także do nas.  Wystarczyła jeszcze odrobina lukru, czekolady i posypki cukrowej żeby uszczęśliwić naszych wychowanków. Dziękujemy Drodzy Seniorzy!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.