EMOLUDKI – podsumowanie cyklu zajęć

Obraz przedstawia wychowanków SPWD podczas ćwiczeń inteligencji emocjonalnej. Na zdjęciu możemy ujrzeć dzieci siedzą na poduszkach oraz sofie.

Ostatnie tygodnie w SPWD poświęciliśmy na ćwiczenie inteligencji emocjonalnej. Poznaliśmy Inspektora Krokodyla i wspólnie z nim rozwiązywaliśmy różne trudne sprawy – co zezłościło Tatę Żabczyńskiego czy czego bał się Piąty Szczurek? Zaprzyjaźniliśmy się z całą rodzinką Emoludków i razem z nimi uczyliśmy się rozpoznawać, rozumieć i kontrolować swoje uczucia. Wiemy już, że strach czy wstręt bywają potrzebne, oraz że niewłaściwym byłoby zawsze być radosnym. Potrafimy uspokoić złość, pokonać wstyd, czy jak dłużej cieszyć się radością. Przy okazji lepiej poznaliśmy samych siebie i świetnie się bawiliśmy.

Już tęsknimy za Emoludkami, ale na szczęście już w lipcu rozpoczynamy kolejne warsztaty. Więcej szczegółów zdradzimy w czerwcu, jednak juz możemy obiecać, że będzie równie wesoło, ciekawie i na pewno baaardzo odprężająco.

Warsztaty i prezentowane treści opracowane zostały w oparciu o materiały zawarte w książce pt. „Uczuciometr Inspektora Krokodyla” autorstwa Susanny Isern, Wyd. Dwukropek.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.