Emocje – element komunikacji z otoczeniem

Zdjęcie przedstawia dzieci z placówki wraz z osobą prowadzącą zajęcia. Wszyscy stoją w pokoju z szarymi i białymi ścianami.

Kwiecień w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego w Radłowie- zgodnie z programem pracy był kolejnym miesiącem poświęconym zagadnieniu prawidłowej i skutecznej komunikacji. Nasi mali wychowankowie wiedzą już, że komunikacja z otoczeniem to nie tylko przekaz informacji, ale też wymiana myśli i uczuć, której towarzyszą rozmaite emocje. Na ostatnich zajęciach skupiliśmy się więc na rozwijaniu umiejętności rozpoznawania różnych stanów emocjonalnych u siebie oraz u innych, a także ich nazywaniu. Uczyliśmy się odróżniać emocje pozytywne od negatywnych, a także poznawaliśmy alternatywne metody radzenia sobie za złością. To jednak tylko wstęp do tego co na temat emocji dowiemy się w kolejnych miesiącach! Nieodłącznym elementem każdego spotkania są gry i zabawy integrujące grupę, wzmacniające więzi i dające poczucie przynależności. Radości jaką czerpią nasi wychowankowie ze wspólnych zabaw ruchowych nie da się opisać! Profesjonalną organizację i prowadzenie zajęć w atmosferze wzajemnej życzliwości, otwartości i akceptacji zawdzięczamy naszej Pani psycholog, mgr Magdalenie Wodka.
Działalność Placówki finansowana jest przez Gminę Radłów.