Przejdź do treści

Edukacja prawna

To nowa propozycja zajęć dla wychowanków Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie. Nasi wychowankowie nie mają jeszcze zdolności do czynności prawnych (lub ograniczoną) – mają natomiast zdolność do poszerzania swojej wiedzy!  W myśl zasady ignorantia iuris nocet – zajęciom przyświecać będzie idea lepszego poznania, zrozumienia i przygotowania do stosowania prawa od najmłodszych lat. Szczegóły wkrótce!

Skip to content