Przejdź do treści

Dziecięca złość – jak pomóc dziecku… .

Obraz przedstawia zdjęcia zdenerwowanych dzieci oraz dorosłych oraz książkę "Co robić, gdy się złościsz? Techniki zarządzania złością"

W sobotnie przedpołudnie SPWD w Radłowie zaprosiła rodziców na warsztaty pn. „Dziecięca złość- jak pomoc dziecku w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami”. Podczas gdy rodzice intensywnie pracowali w trakcie warsztatów, poszukując skutecznych sposobów na złość, dzieci pod opieką pedagogów rozwijały swoje zdolności manualne. Dziękujemy rodzicom za wspólną kawę i aktywną pracę na zajęciach. Jak podsumować dzisiejszy dzień? Złościć się na rozzłoszczone dziecko to jak rzucać błotem w dziecko już brudne od błota i oczekiwać, że obie strony będą czyste … warsztaty prowadziła psycholog mgr Monika Kaczkowska Pracownia Profilaktyczno-Wychowawcza STOPka Monika Kaczkowska.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Skip to content