Dni Dziecka mamy codziennie

1 czerwca 2020 r.

SPWD po raz pierwszy od marca.

Dla dzieci przygotowaliśmy zajęcia instruktażowe przypominające zasady higieny i wspólnego bezpieczeństwa (nasze dzieci są wyjątkowo dzielne i zdyscyplinowane mimo sporych ograniczeń organizacyjnych). Następnie w ramach zajęć artystycznych każdy przygotował własny exploding box, do którego panie wychowawczynie ukradkiem schowały słodkości.

2 czerwca 2020 r.

Dzień Dziecka na Brzeskiej 9 po raz drugi.

Dziś po raz pierwszy od prawie trzech miesięcy mogliśmy kontynuować indywidualne zajęcia logopedyczne. Mieliśmy pewne obawy dotyczące nowego sposobu funkcjonowania Placówki, tymczasem z radością obserwujemy odpowiedzialność i zdyscyplinowanie w zakresie przestrzegania procedur bezpieczeństwa zarówno przez dzieci jak i rodziców.

Obraz przedstawia Dzień Dziecka w Radłowie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizatorzy: Gmina Radłów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem AMOS.