Czy wiesz że… – odporność psychiczna

Obraz przedstawia karty wspierające regulację emocji. Na każdej z kart możemy ujrzeć jakiś obrazek w danym kolorze, karta niebieska przedstawia krokodyla, karta zielona tęczę oraz karta żółta wierzbę.

Odporność psychiczna jest w dużej mierze cechą wrodzoną, dziedziczoną o przodkach, ale jej poziom w ciągu całego życia może się zmieniać? Duży wpływ na jej kształtowanie mają m.in. sposób wychowania i wsparcie, które otrzymujemy od rodziców czy nauczycieli.
Odporność psychiczną można (a nawet trzeba!) wzmacniać indywidualnie. Aby samemu budować odporność psychiczną, należy rozwijać zasoby umysłowe i umiejętności niezbędne do życia we współczesnym świecie, zwłaszcza te, które pomagają nam w rozwiązywaniu problemów i radzeniu ze stresem. Należą do nich między innymi zdolność regulacji emocji, samokontroli czy kreatywnego myślenia. Tym razem chcemy Wam więc zaproponować kilka zabaw regulujących emocje:

  • przy pomocy oddechu (karta niebieska – „Krokodyl”)
  • przy pomocy relaksacji mięśni lub zabaw ruchowych (karta żółta – „Wierzba”)
  • przy pomocy technik uważnościowych (karta zielona – „Tęcza”)

Wykorzystamy w tym celu dobrze znane Wam już ze wspólnych zajęć karty wspierające regulację emocji od Joanny Kalembka – Edukowisko, która jest ich autorką.
Jeśli dopiero zaczynacie swoją przygodę z tego rodzaju ćwiczeniami, pamiętajcie że mają one być przede wszystkim dobrą zabawą! Możecie zaprosić do niej kogoś bliskiego, wybierzcie taki moment w ciągu dnia kiedy jesteście wypoczęci i spokojni – dla Waszego ciała to najlepszy moment na naukę nowych umiejętności związanych z regulowaniem emocji! Kiedy opanujecie umiejętności związane z regulowaniem emocji będziecie mogli sięgać po nie np. w sytuacjach wywołujących stres lub silne emocje.
Inne propozycje praktycznych ćwiczeń oddechowych wraz z niezbędnymi akcesoriami do ich wykonania już wkrótce trafią w formie pakietów terapeutycznych do tych wychowanków, których rodzice złożyli w Placówce deklarację o kontynuacji wsparcia!