Coraz bliżej Święta – kartki świąteczne

Obraz przedstawia kartki świąteczne wykonane przez naszych wychowanków. Na kartkach m.in. możemy ujrzeć zwierzęta związane z zimą.

Urocze, bajkowe kartki świąteczne to efekt dzisiejszej pracy wychowanków SPWD w Radłowie. Prezentujemy piękne dziecięce kartki wykonane techniką scrapbpoking z wykorzystaniem elementów 3d, naszych ulubionych drewnianych dekorów i papieru kraft. Wykonanie w 100% z miłością. Prawda że przepiękne? Jesteśmy dumni z naszych dzieci.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.