Coraz bliżej… ale jeszcze zbyt wcześnie

Obraz przedstawia wychowanków podczas zajęć artystycznych. Na których pracują przy użyciu techniki scrapbookingu wykonując kartki piankowo-brokatowe.

Tak wiemy, że jeszcze za wcześnie na zajęcia inspirowane świętami ale spadł dziś pierwszy śnieg i nie mogliśmy się powstrzymać. Dziś na Brzeskiej 9 pracowaliśmy techniką scrapbookingu wykonując urocze kartki piankowo- brokatowe. Za nami też pierwsze wianuszki z drewna …Liczymy, że wystarczy nam czasu na zrealizowanie wszystkich pomysłów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.