Bezpieczne dzieciństwo – szkolenie

Plakat promujący warsztaty, szkolenia, konsultacje indywidualne oraz superwizje na terenie Gminy Radłów w ramach programu "Bezpieczne dzieciństwo"

Zapraszamy pracowników instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Projekt realizowany jest w ramach konkursu grantowego BEZPIECZNE DZIECIŃSTWO (Linia programowa pomoc dzieciom ofiarom przemocy, edycja 2016/2017) organizowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, dofinansowanego ze środków THE VELUX Foundations. Szkolenia odbędą się w dniu 13.10.2016 r. od godz. 9:00 w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego w Radłowie.

  • Szkolenie I- Dziecko krzywdzone- identyfikacja zjawiska przemocy wobec dziecka oraz interwencji w zaistniałych przypadkach- z dala od stereotypów.
  • Szkolenie II- Diagnozowanie czynników chroniących i czynników ryzyka w działaniach profilaktycznych i prewencyjnych w społeczności lokalnej.

Prowadzący- dr Małgorzata Michel- nauczyciel akademicki i pracownik naukowy Zakładu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Rekrutacja uczestników trwa do dnia 07.10.2016 r.