Przejdź do treści

Bawimy się żywicą epoksydową

Obraz przedstawia wychowanków SPWD podczas zajęć z wykorzystaniem żywicy epoksydowej. Na zdjęciu możemy ujrzeć dzieci z wychowawczyniami przy stole, na którym powstają przepiękne ozdoby.

Nieustannie szukamy nowych inspiracji by zapewnić naszym wychowankom atrakcyjne i rozwojowe zajęcia w SPWD w Radłowie. Przygoda z żywicą epoksydową nadal trwa a przepiękne ozdoby zyskują nowe kształty i motywy. Mali artyści tworzą nowe magnesy, morskie breloczki, rustykalną biżuterię, czy „magiczne” kamienie. Granicę stanowi jedynie wyobraźnia!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Skip to content