Przejdź do treści

Balonowa przygoda…. .

Obraz przedstawia piękne prace wykonane przy użyciu odcieniowych pasteli.

Zdarza się, że chcielibyśmy oderwać się od codziennych zmartwień, małych i większych problemów, obowiązków… spojrzeć na wszystko z dystansem …niczym z lotu balonem… zbudujmy więc swój balon. Wychowankowie SPWD w Radłowie właśnie rozpoczęli swoja balonową przygodę w odcieniach pasteli… Udowodnimy, że nie trzeba (choć warto) być inżynierem być skonstruować balon.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Skip to content