Bal karnawałowy

Obraz przedstawia naszych wychowanków z wychowawcami. Na zdjęciu możemy ujrzeć dzieci przebrane w różnego rodzaju przebrania.

Środowy wieczór w SPWD w Radłowie upłynął pod znakiem balu karnawałowego dla dzieci. Nie mogło zabraknąć szalonej zabawy w świetle dyskotekowych lamp i w towarzystwie scenicznego dymu przypominającego chmury. Kolejny dzień ferii pełen wrażeń!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.