Aktywność twórcza w SPWD

Zdjęcie przedstawia dzieci z placówki na tle ściany z kolorowymi paskami, które trzymają ozdoby na cienkich patyczkach.

AKTYWNOŚĆ TWÓRCZA to jedna z podstawowych form pracy Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie. Rozwijanie zdolności twórczych u dziecka to kształtowanie ważnych cech stylu myślenia i działania, takich jak:

– zdolność do głębokiej i długiej koncentracji;
– poświęcenie żeby wykonać pracę dobrze;
– zdolność do rezygnacji z nieproduktywnych idei;
– wytrwałość w stawianiu czoła wyzwaniom;
– chęć do ciężkiej pracy;
– eksploracja nowości;
– zdolność do podejmowania ryzyka.

Poprzez stawianie naszym dzieciom i młodzieży wymagających celów wychowujemy pokolenie kreatywnych, twórczych i ambitnych obywateli.