Aktywne zajęcia w PWD

Zdjęcie przedstawia dzieci pozujące do zdjęcia w plenerze ze sprzętami sportowymi.

O tym, że dzieci potrzebują swobody, życia w zgodzie ze swoją naturą, wolności i ruchu pisał już J.J. Rousseau. Ilustracją do jego założeń pedagogiki naturalistycznej niech będą zdjęcia naszych wyjątkowo aktywnych wychowanków.  Co prawda nie są to fotografie z XVIII wieku ale stawiamy na jakość HD 🙂