Ahoj Przygodo!

Obraz przedstawia wychowanków rozwiązujących różnego rodzaju zadania.

Nasi wychowankowie poszukiwania wakacyjnych przygód rozpoczęli od morskiej wyprawy po skarb piratów. Po odczytaniu listu Kapitana Czarnobrodego nasi mali nieustraszeni śmiałkowie przystąpili do wykonywania zadań. Na drodze do upragnionego celu czekało ich sporo wyzwań, które wymagały zarówno wysiłku fizycznego i umysłowego. Przeżyli prawdziwy sztorm na morzu, miotanie od prawej burty do lewej, stoczyli bitwę morską, nie obyło się również bez dźwigania ekwipunku z pożywieniem, toczenia beczki z wodą i pływania między statkami. Tylko dzięki wzajemnej pomocy, zaangażowaniu wszystkich członków załogi i współpracy udało się dotrzeć do skarbu. Zwieńczeniem naszych zmagań było uroczyste pasowanie na pirata, wręczenie pamiątkowych certyfikatów, morskich tatuaży i zawieszek.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizatorzy: Gmina Radłów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem AMOS.