TheGrue.org

Warsztaty robotyki w SPWD

Opublikowano: poniedziałek, 03, wrzesień 2018

robotyka 3

W ramach wakacyjnych warsztatów z zakresu robotyki i programowania wychowankowie SPWD w Radłowie doskonalili swoje kompetencje informatyczne konstruując i programując własne roboty. Nasze roboty można wprawiać w ruch za pomocą tabletu, telefonu a nawet światła! Jesteśmy dumni z naszych małych zdolnych programistów!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Warsztaty przeprowadzone we współpracy z niezawodną Fundacja Pracownia Kreatywna.

loga unijne2

Nauka pływania z SPWD

Opublikowano: poniedziałek, 03, wrzesień 2018

pływanie

W okresie wakacyjnym wychowankowie SPWD w Radłowie uczestniczyli w zajęciach nauki pływania, które wyjątkowo przypadły dzieciom do gustu. Znalazł się oczywiście także czas na swobodną zabawę w wodzie, jacuzzi oraz wodne zjeżdżalnie.

Zajęcia realizowane w ramach zadania nr 7: Organizacja i realizacja wydarzeń i wyjazdów kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

loga unijne2

Zajęcia socjoterapeutyczne w SPWD

Opublikowano: czwartek, 16, sierpień 2018

socjoterapiaZajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci polegają na tym, że biorą one udział w aranżowanych sytuacjach społecznych, podczas których uczą się pożądanych zachowań i przyswajają umiejętności społecznie akceptowalne. Trening takich zachowań - w zależności od wykorzystywanych metod pracy - pozytywnie wpływa na odreagowanie napięć emocjonalnych, umożliwia zaspokojenie własnych potrzeb emocjonalnych i społecznych, rozwój zainteresowań. Sprzyja nawiązywaniu prawidłowych kontaktów i więzi, przywracaniu i rozwijaniu poczucia własnej wartości, radzeniu sobie z nieśmiałością bądź skłonnościami do agresji lub wrogości.

Czytaj więcej: Zajęcia socjoterapeutyczne w SPWD

Warsztaty robotyki i programowania - SPWD c.d

Opublikowano: czwartek, 16, sierpień 2018

robotyka 2

Robotyka i programowanie to jedna z innowacyjnych metod w pracy Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie, która ma na celu rozwój kompetencji informatycznych u dzieci. Jest to jedna z kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie - pojęcia szeroko funkcjonującego w prawe Unii Europejskiej. Dla naszych wychowanków konstruowanie i programowanie robotów oznacza dziś głownie dobrą zabawę ale obiecujemy, ze zaowocuje w przyszłości! Ps. Programują nawet nasze 6 latki!

Warsztaty realizowane we współpracy z Fundacja Pracownia Kreatywna.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

loga unijne2

 bip logo gmina logo rpd logo facebook logo chronimy dzieci logo
Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej "AMOS"
ul. Głowackiego 6/43
33-100 Tarnów