TheGrue.org

Zajęcia edukacyjne w Placówce

Opublikowano: wtorek, 16, październik 2018

zajęcia edukacyjne

Wraz z początkiem kolejnego roku szkolnego, do codziennego rozkładu zajęć w SPWD powróciło systematyczne odrabianie zadań domowych i pomoc w nauce. Wspólnie ćwiczymy liczenie, czytanie, pisanie, język angielski, utrwalamy wiedzę zdobytą w szkole. Nawzajem motywujemy i mobilizujemy się do nauki, by później mieć czas na pozostałe przyjemności, których u nas z całą pewnością nie brakuje!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

loga unijne2

Kolejne zajęcia socjoterapeutyczne w SPWD

Opublikowano: wtorek, 16, październik 2018

socjoterapia1Podczas ostatnich zajęć socjoterapeutycznych, wychowankowie SPWD kolejno odkrywali kluczowe elementy, które wpływają na kształtowanie poczucia własnej wartości i pomagają w budowaniu pewności siebie. Sekret tkwi w nas samych – to my decydujemy o tym, jak funkcjonujemy w świecie pełnym wyzwań, stresów i problemów. To my dajemy naszej głowie sygnał, że „mamy moc”, że jesteśmy silni i że damy sobie radę! Czynimy to głównie za sprawą tego, na czym skupiamy swoje myśli, a także za sprawą uśmiechu i odpowiedniej postawy ciała, która może nas wzmacniać lub osłabiać. Dlatego tak ważne jest uświadomienie sobie swoich mocnych stron, zdolności, tego w czym jesteśmy dobrzy. Nasi podopieczni mają wiele osiągnięć i powodów do dumy, czego dowodem są powstałe w trakcie zajęć „PLANSZE DUMY”. Bo każdy z nas jest super!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

loga unijne2

Warsztaty dla rodziców

Opublikowano: poniedziałek, 08, październik 2018

warsztaty dla rodzicówDrodzy Rodzice,

20.10.2018 r. (sobota) SPWD Radłowie zaprasza Was na warsztaty pn. "Oswoić dziecięce lęki - moje zaradne dziecko". Tym razem Wam chcemy poświęcić swoją uwagę, wspólnie pochylić się nad problemami dot. dziecięcych lęków.

Lęk jest naturalną emocją, którą przeżywamy. Kiedy lęk dotyka dziecka, rodzice często się zastanawiają jak mu pomóc, na ile pozwolić ten lęk przeżywać, na ile unikać sytuacji wywołujących lęk. Małe i Wielkie "STRASZKI" są w głowach naszych dzieci a ten warsztat jest dla rodziców, którzy chcą pomóc dzieciom je oswoić.
Zagadnienia poruszane w trakcie spotkania:

Czytaj więcej: Warsztaty dla rodziców

Socjoterapia w SPWD

Opublikowano: poniedziałek, 08, październik 2018

socjoterapia

Zajęcia socjoterapeutyczne to bardzo ważny element działań SPWD w Radłowie. Podczas zajęć dzieci uczą się stawiać granice, odmawiać, przełamywać własną nieśmiałość. Uczą się, jak radzić sobie w sytuacjach dla nich stresowych, jak wyrażać emocje i uczucia, samodzielnie podejmować decyzje i brać za nie odpowiedzialność. Ważne by spędziły przy tym miło i wartościowo czas. Zajęcia prowadzi nasza wykwalifikowana socjoterapeutka.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

loga unijne2

 bip logo gmina logo rpd logo facebook logo chronimy dzieci logo
Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej "AMOS"
ul. Głowackiego 6/43
33-100 Tarnów