TheGrue.org

O wojsku w SPWD - czyli jak zostać dowódcą

Opublikowano: piątek, 28 sierpień 2020

25 sierpnia 1944 r. Powstanie Warszawskie wciąż trwa. Nad ranem Powstańcy zdobywają pomieszczenia przy ul. Nowy Świat uwalniając 12 zakładników. Na Stare Miasto docierają kolejne oddziały hitlerowców. Od tego dnia stało się pewne, ze Stare Miasto zdane jest na samotną walkę. Na Brzeskiej rozmawiamy z dziećmi o historii Powstania Warszawskiego. Rozmawiamy o patriotyzmie oczami dziecka, o poświęceniu, o Wojsku Polskim. Przed naszymi dziećmi także pierwsze zadanie bojowe przygotowane przez Osiemnastą Dywizję Zmechanizowaną. Dzieci biorąc udział w konkursie „Pocztówka dla żołnierza" walczą o objęcie stanowiska dowódcy Osiemnastej Dywizji Zmechanizowanej na jeden dzień wraz z przekazaniem aktu dowodzenia i udziałem w odprawie! Nasi mali żołnierze są niezwykle dzielni i mają wyjątkowo kreatywne pomysły na prace.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizatorzy: Gmina Radłów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem AMOS.

Dzieci piszą pamiętniki

Opublikowano: piątek, 28 sierpień 2020

Wspomnienia, sekretne zapiski, zdjęcia, kolekcje rysunków ... wszystko to znajdzie się w pięknych pamiętnikach, które dzieci tworzą na Brzeskiej 9 w ramach zajęć artystycznego rękodzieła. Takie same niebawem stworzą nasi nowi wychowankowie przyjęci w ramach pracy zdalnej. Równolegle dzieci pracują nad cekinowymi obrazkami, a my jesteśmy pod wrażeniem ich cierpliwości i wytrwałości!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizatorzy: Gmina Radłów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem AMOS.

Co tu się zmalowało - zajęcia malarskie

Opublikowano: piątek, 28 sierpień 2020

 

Malarstwo akrylowe wymaga dużej cierpliwości, precyzji i zaangażowania. Kolejna grupa naszych małych malarzy poradziła sobie doskonale! Tym razem czekało na nich prawdziwe wyzwanie - egzotyczny zachód słońca! Dzieci dokonały też jednego ważnego odkrycia: „Im więcej razy nam się nie udawało, tym piękniej wyszło!”. Czy to może nas czegoś nauczyć ? Za wsparcie inicjatywy dziękujemy Radłowskiemu Forum Rozwoju!

Rekrutacja do Placówki

Opublikowano: środa, 15 lipiec 2020


WSPARCIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W RADŁOWIE W RAMACH ZDALNEJ FORMY WSPARCIA


Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 oraz ograniczenia organizacyjne w placówkach wsparcia dziennego w nowym reżimie sanitarnym (wynikające z wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego) SPWD w Radłowie uruchamia dodatkową formę wsparcie dla rodzin w postaci pracy zdalnej.

Czytaj więcej: Rekrutacja do Placówki

 bip logo gmina logo rpd logo facebook logo chronimy dzieci logo
Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej "AMOS"
ul. Głowackiego 6/43
33-100 Tarnów